. : : Intézményünk : : .

 . : :
Kronológia : : .

 . : :
Alapdokumentumok : : .


 
. : : Kapcsolat : : .


 . : : Telefonkönyv  : : .

 . : : Beiskolázás : : .

 . : :
Elsős beiratkozás : : .

 . : :
Közérdekű adatok : : .

 . : : Diáksport : : .

 . : :
Megyei tanulmányi       
 versenyek eredményei
: : .


 . : : Művészetoktatás : : .

 
. : :
Minőségügy : : .

 
 
.
TÁMOP 3.1.4 C pályázat  .


 . :
TÁMOP 3.1.4 pályázat  : .


 . : TÁMOP 3.1.5 pályázat  : .HATÁRTALANUL!Testvérkapcsolat

Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34.


 

 

 

 

 

 

 


  

  

 

 

 

 

 


 


 

 

  

 


  

 
     Kronológia   : : .


KRONOLÓGIA
- 2017/2018. tanév

szorgalmi időben 180 számozott tanítási nap,
egyéb programokra 5 munkanap:
- kirándulásra 1 nap
- iskolanapra 1 nap
- 2013. december 7.. – főigazgatói engedéllyel szünet
- 2013. december 21. – főigazgatói engedéllyel szünet
- 2014. május 30.. gyermeknap
 

AUGUSZTUS

 

29. (csütörtök)

9.00 óra intézményi tanévnyitó értekezlet

26-28.

Javító-és osztályozóvizsgák

30-31.

Tanévnyitó ünnepélyek

SZEPTEMBER

 

2.(hétfő)

1. munkanap
8.00 Tanévnyitó ünnepély a gimnáziumban

2-6-ig

Szülői értekezletek

10-ig

Bizonyítványok, naplók rendbetétele (TAJ szám, tel. szám, azonosító szám, javítóvizsgák záradéka anyakönyvbe, bizonyítványba)

12.(csütörtök)

Szecska avató a gimnáziumban

20.(péntek)

Munkaközösségi tervek, tanulói adatbázis leadása
A tanulók jelentkezésének határnap az OKTV-re

Autómentes nap

26. (csütörtök)

Igazgatótanács ülése (19. tanítási nap)

27.(péntek)

ADAFOR-ban a tanulók jelentkezésének rögzítése az OKTV-re

OKTÓBER

 

1.(kedd)

Tanulónévsorok leadása (név, lakcím, OM azonosító)

4. (péntek)

Megemlékezés az aradi vértanúk emléknapjáról
Városi ünnepség (fáklyás futás)

7-11-ig

Óvónők látogatása az 1. évfolyamon

11-ig

DIFER előkészítés elsős osztályokban
Továbbtanulási nap (Széchenyi)

15.(kedd)

A középfokú iskolák eddig a napig meghatározzák és megküldik a tanulmányi területeik leírását és azok belső kódját a Felvételi Központnak.
A köznevelési intézmények statisztikai adatszolgáltatásának határnapja.

24. (csütörtök)

Igazgatótanács ülése (37. tanítási nap)

22. (kedd)

Megemlékezés 1956. október 23-áról

25-ig

A diagnosztikus vizsgálatban résztvevők létszámának lejelentése

28-31.

Őszi szünet

31.(csütörtök) 

 A középfokú iskolák eddig a napig nyilvánosságra hozzák a felvételi eljárásuk rendjét és felvételi tájékoztatójukat közzéteszik a köznevelési információs rendszerében is.
Az általános iskola szóban tájékoztatja a 8.-os tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

NOVEMBER

 

4. (hétfő)

Szünet utáni első tanítási nap

8.(péntek)

Beiskolázási nyílt nap a gimnáziumban

6.(szerda)

Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák kezdő napja

8. (péntek)

Márton-napi ünnepségek, felvonulás

12.(kedd(

Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák befejező napja

18. (hétfő)

Őszi szakmai nap 14 órától (A tanulók számára 14 órakor felügyeletet biztosítunk.)

21. (csütörtök)

Igazgatótanács ülése (53. tanítási nap)

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák kezdő napja

29.(péntek)

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák befejező napja

DECEMBER

 

7. (szombat)

Főigazgatói szünet

6-ig

DIFER vizsgálatok elvégzése, összegzése, iktatása

10-ig

20.(péntek)

Tanulók jelentkezése a 4-6 és 8 osztályos gimnáziumokba, ahol egységes írásbelit tartanak
Tanulónévsorok leadása (név, lakcím, OM azonosító)

19.(csütörtök)

Igazgatói tanács ülése(74. tanítási nap)

21.(szombat)

Főigazgatói szünet

23-6.

Téli szünet (A szünet előtti utolsó tanítási nap 2013. december 20. (péntek)

JANUÁR

 

6.(hétfő)

Szünet utáni első tanítási nap

10.(péntek)

Második beiskolázási nyílt nap a gimnáziumi osztályokban

17. (péntek)

14.00 óra Az első félév utolsó tanítási napja
14.00 óra Osztályozó értekezlet

Szalagavató a gimnáziumban

23. (csütörtök)

Igazgatótanács ülése (90. tanítási nap)

 

18.(szombat)

10.00 óra Központi írásbeli felvételi vizsgák a 6, 8 osztályos gimnáziumokban
10 óra Egységes írásbeli a 9. évfolyamra

22.(szerda)

A magyar kultúra napja napja

24 (péntek)

Félévi értesítők kiosztása

 

27.(hétfő)

14.00 óra Félévi értekezlet – feladatellátási helyenként
14.00 órától felügyeletet biztosítunk a tanulóknak

27-31-ig

Szülői értekezletek

23.(csütörtök)

14.00 óra Pótló írásbeli felvételi vizsgák

FEBRUÁR

 

3.(hétfő)

Tanulónévsorok leadása (név, lakcím, OM azonosító)

6.(csütörtök)

A központi írásbeli felvételi vizsgán résztvettek értesítése az eredményekről

14-ig

A középfokú iskolába való jelentkezés, a tanulói adatlapok és a jelentkezési lapok megküldésének határideje
Jelentkezés az érettségi vizsgára

7-8.

Farsangok

14-ig

6., 8. évfolyam továbbtanulási lapok elküldése

18.(kedd)

A szóbeli meghallgatások kezdő napja az általános felvételi eljárás keretében a középfokú intézményekben

20.(csütörtök)

Igazgatótanács ülése (110. tanítási nap)

25.(kedd)

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja


 

28.(péntek)

Az OH nyilvánosságra hozza a 2012/2013. tanévi országos mérés intézményi és fenntartói szintű elemzését

 

MÁRCIUS

 

7.(péntek)

A szóbeli meghallgatások befejező napja az általános felvételi eljárás keretében a középfokú intézményekben

12.(szerda)

A középfokú iskolákban a jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozására vonatkozó határnap.

14.(péntek)

Megemlékezés március 15-ről

18.(kedd)

Tanulói adatlapok módosítási lehetősége

20. (csütörtök)

Igazgatótanács ülése (130. tanítási nap)

31.(hétfő)

Az állami intézményfenntartók központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramokat a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.

ÁPRILIS

 

1.(kedd)


6.(szerda)

Tanulónévsorok leadása (név, lakcím, OM azonosító)
A beiratkozás kezdő napja az általános iskola első évfolyamára

Szünet utáni első tanítási nap

16.(szerda)

17-22-ig

23.(szerda)

A Holocaust áldozatainak emléknapja, szünet utáni első tanítási nap

Tavaszi szünet

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

24.(csütörtök)

Igazgatótanács ülése (151. tanítási nap)

14-15.

Iskolai beíratás

Április 2. és május 27. között

Tanulók fizikai és edzettségi állapotának vizsgálata

30.(szerda)

A beiratkozás befejező napja az általános iskola első évfolyamára

12. osztály utolsó tanítási nap

MÁJUS

 

1.(csütörtök)

Munkaszüneti nap

2.(péntek)

Ballagás

5-9.

Érettségi szünet, osztálykirándulások
10. osztálynak belső vizsga

5-27.

Írásbeli érettségi vizsgák a gimnáziumban

5.(hétfő)
6.(kedd)
7.(szerda)
8.(csütörtök)
9.(péntek)

15.(csütörtök)
16.(péntek)
 

8.00 Magyar
8.00 Matematika
8.00 Történelem
8.00 Angol nyelv
8.00 Német nyelv

14.00 Földrajz
8.00 Informatika
 

10.(szombat)

Tanítási nap

19-ig

Bukásra állók szüleinek értesítése

22.(csütörtök)

Igazgatótanács ülése (170. tanítási nap)

28.(szerda)

Országos mérés 4., 6., 8. , 10. évfolyamnak

26-29.

Tanulmányi kirándulások (minden iskolában)

30 (péntek)

Gyermeknap

JÚNIUS

 

16.(hétfő)

4. (szerda)

Tanulónévsorok leadása (név, lakcím, OM azonosító)

Nemzeti Összetartozás Napja

10.(kedd)

Belső vizsga 10. osztály-szóbeli

13.(péntek)

Utolsó tanítási nap

16-17.

Szóbeli érettségi

20-21.

Tanévzáró ünnepély, ballagás

19.(csütörtök)

Igazgató tanács ülése

23-27.

Tanévzáró értekezletek

 

KRONOLÓGIA  >> nyomtatható változat

                           
           BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA © 2008-2015