. : : Kezdőlap : : .

 . : :
Kronológia : : .

 . : :
Intézményünk : : .

 . : :
Alapdokumentumok : : .

 
. : : Kapcsolat : : .


 . : : Telefonkönyv  : : .

 . : : Beiskolázás : : .

 . : :
Elsős beiratkozás : : .

 . : :
Közérdekű adatok : : .

 . : : Diáksport : : .

 . : :
Megyei tanulmányi       
 versenyek eredményei
: : .


 . : : Művészetoktatás : : .


 . : : Minőségügy : : .


 . : : Aktuális étlap : : .

 . :
TÁMOP 3.1.4 pályázat  : .


 . : TÁMOP 3.1.5 pályázat  : .HATÁRTALANUL!Testvérkapcsolat

Bonyhádi Oktatási
Nevelési Intézmény
7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34.

 

 

 

 
    Intézményünk     : : .

 

A 2008. július 1-jén megalakult Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény (2013.01.01-től Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola)  pedagógiai programban megfogalmazott küldetésnyilatkozata:

Többcélú intézményünkben olyan szolgáltatások biztosítására törekszünk, melyek értékeken alapuló, alkotó légkörben folyó munkát, az elvárásoknak való megfelelést eredményeznek.

Pedagógiai felfogásunk, hogy a nevelés-oktatás különböző területein sokoldalúan fejlesszük a gyermekek személyiségét, kompetenciáit, az egyéni szükségleteket figyelembe véve minél eredményesebben bontakoztassuk ki képességeiket, gyarapítsuk tudásukat.

Egyénre szabottan biztosítjuk a felzárkóztatást és a tehetséggondozást.

Toleráns magatartásra, a másság elfogadására nevelünk, ezzel is támogatva az egyéni különbségeket, a hátrányok csökkentését.

Kihasználjuk az innovációs lehetőségeket.

Adaptáljuk, a helyi sajátosságokra formálva alkalmazzuk a kompetencia-alapú nevelés, oktatás és képzés új tartalmait, módszereit, eszközeit.

Tanulóinkat képessé tesszük az informatikai eszközök és e-források önálló, célirányos használatára, az önálló ismeretszerzésre.

Sportlétesítményeink jóvoltából lehetőséget biztosítunk a szabadidő egészséges eltöltésére, a mindennapos mozgás biztosítására, a tágabb környezet sportolási igényeinek kielégítésére.

A művészetoktatásban részesülő növendékek számára erősítjük a választott tanszakon a művészet iránti fogékonyságot, segítjük a tehetségek kiválasztását, támogatjuk fejlesztésük, képzésük eredményes megvalósulását.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében szervezzük az intézményi és a kistérségi szakmai programokat, a továbbtanulási napot, tesszük nyilvánossá a feladat-ellátási helyek által kínált ’jó gyakorlatokat', saját innovációkat.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
      BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA © 2008-2015